napis: z nami możesz obniżyć naliczoną opłatę adiacencką

 

Z naszą pomocą masz realne szanse na obniżenie opłaty adiacenckiej.

Zgłoś się do nas, a my bezpłatnie zweryfikujemy prawidłowość operatu szacunkowego, na którego podstawie określono wartość Twojej nieruchomości.

Jeśli okaże się, że operat zawiera błędy, zaproponujemy Ci drogę postępowania.

Po zleceniu nam sprawy, otrzymasz dostęp do panelu klienta, dzięki czemu będziesz śledzić online postępy w swojej sprawie.

 

Dostałeś wezwanie?

Skorzystaj z darmowej konsultacji

Napis: czym jest opłata adiacencka?

Czym jest opłata adiacencka?

Opłata z tytułu podziału nieruchomości ustalana jest, jeżeli w wyniku dokonanego podziału wzrośnie wartość dzielonego gruntu. W takiej sytuacji wszczynane jest postępowanie administracyjne, w trakcie którego organ (wójt, burmistrz lub prezydent) zobowiązany jest do wykazania, że ów podział spowodował wzrost wartości naszej nieruchomości.

W praktyce sprowadza się to do powołania biegłego, który jako ekspert w tzw. operacie szacunkowym wykazuje wzrost wartości nieruchomości. Operat szacunkowy stanowi dowód w postępowaniu administracyjnym.

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej takich jak kanalizacja, woda czy gaz będzie naliczona, jeżeli wykazany zostanie wzrost wartości nieruchomości w związku z możliwością podłączenia do tych mediów.

Często zdajemy sobie sprawę, że decyzje związane np. z podziałem gruntu niosą za sobą ryzyko płacenia opłaty adiacenckiej. W istocie organ może, ale nie musi przeprowadzać postępowania administracyjnego zmierzającego do obciążenia nas tą opłatą.

Sprawdź jak wygląda postępowanie związane z naliczeniem opłaty adiacenckiej.

Masz pytania? Napisz do nas!

Opłata adiacencka wynosi do 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale. Nie oznacza to jednak, że decyzja o jej przyznaniu jest nieodwołalna.

Dzięki naszemu doświadczeniu działamy skutecznie. Pomożemy Ci obniżyć opłatę adiacencką.