Opłata planistyczna - rozłożenie na raty

dodano: 02-10-2018 12:26

Zbycie nieruchomości w ciągu 5 lat od zmiany MPZP niesie za sobą ryzyko, w postaci obowiązku zapłacenia na rzecz gminy renty planistycznej. W toku postępowania można dążyć do obniżenia opłaty, jednak finalnie i tak zostanie ona nałożona. Z uwagi, że wysokość opłaty nierzadko stanowi wysokie kwoty, to warto wiedzieć o możliwości rozłożenia jej na raty.

Czytaj więcej »

Stawka procentowa renty planistycznej na poziomie 0 procent?

dodano: 18-12-2017 10:01

Przy obecnej regulacji prawnej wysokość jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, czyli tzw. renty planistycznej, nie może być wyższa niż
30% wzrostu wartości nieruchomości. Nie ma tutaj mowy o dolnej granicy, zatem czy organ może ustalić stawkę procentową na poziomie 0%?

Czytaj więcej »

Brak zmiany przeznaczenia gruntu po zmianie MPZP – co warto wiedzieć?

dodano: 10-07-2017 11:06

Sprzedaż nieruchomości niedługo po wejściu w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiązać się może z naliczeniem przez organ administracji publicznej opłaty planistycznej. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze wszczęcie postępowanie przez organ będzie oznaczać, iż istnieją podstawy do nałożenia takiej opłaty.

Czytaj więcej »

Renta planistyczna a zbycie nieruchomości w drodze darowizny

dodano: 31-03-2017 11:16

Niewątpliwie odpłatne zbycie nieruchomości w terminie 5 lat od wejścia w życie nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) powoduje możliwość naliczenia przez organ renty planistycznej. Jednak, czy organ może naliczyć taką opłatę w przypadku zbycia nieruchomości w drodze darowizny np. na osobę bliską?

Czytaj więcej »

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej

dodano: 06-02-2017 11:32

Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia. To nie prawda, bo gdyby była ostrożnością nie została by matką. Mądrość tę dostrzegł już Julian Tuwim, dlaczego zachowuje ona swoją aktualność w czasach dzisiejszych, a w szczególności na gruncie postępowań administracyjnych, postaramy się wyjaśnić na łamach niniejszego artykułu.

Czytaj więcej »