Zobacz, jak krok po kroku wygląda postępowanie dotyczące opłaty adiacenckiej. Na poniższym wykresie opisaliśmy, co dzieje się na poszczególnych etapach postępowania oraz co można wówczas przedsięwiziąć.

 

Opłata adiacencka

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Otrzymujesz postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej.

To pierwszy moment, w którym możesz się do nas zgłosić.

2. Operat szacunkowy

Otrzymujesz informację o sporządzeniu operatu szacunkowego. Masz do niego prawo wglądu.

Skontaktuj się z nami, a my ocenimy czy operat jest prawidłowy.

3. Uwagi do operatu

Masz 14 dni na wniesienie uwag do operatu.

Zgłoś się do nas, a my złożymy uwagi w Twoim imieniu.

4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Otrzymujesz zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

Na tym etapie wciąż możemy Ci pomóc w obniżeniu opłaty adiacenckiej! 

5. Decyzja

Otrzymujesz decyzję o wysokości opłaty adiacenckiej.

Nic straconego! Skontaktuj się z nami, aby się od niej odwołać.

6. Skarga do WSA

Przysługuje, jeśli organ II instancji podtrzymał pierwszą decyzję, o ile było od niej odwołanie.

Zgłoś się do nas, aby złożyć skargę na decyzję II instancji.