napis: renta planistyczna - co to za opłata

Czym jest renta planistyczna?

Opłata planistyczna, zwana potocznie rentą planistyczną, jest naliczana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U.80 poz. 17 z późn. zmianami). Podstawą do naliczenia renty planistycznej jest wzrost wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP).

Jeżeli wartość gruntu wzrosła w związku ze zmianą lub wejściem w życie MPZP, wójt, burmistrz lub prezydent miasta nalicza opłatę. Stanowi ona różnicę pomiędzy wartością gruntu z przed wejścia w życie MPZP i po jego wejściu. O wysokości tej opłaty decyduje rada gminy. Nie może być ona wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Rentą planistyczną może być obciążony tylko właściciel, który zbędzie nieruchomość w ciągu 5 lat od dnia, w którym MPZP uległ zmianie lub stał się obowiązujący.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

W przypadku próby odwołania się od renty planistycznej czas odgrywa bardzo ważną rolę. Im szybciej zgłosisz się do nas, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy mogli Ci pomóc i że zachowasz swoje pieniądze.

Należy pamiętać, że w przypadku renty planistycznej nie ma terminu, do którego organ musi wydać dezyję ostateczną. Oznacza to, że nie nastąpi przedawnienie i opłatę trzeba będzie uiścić. Dzięki nam renta planistyczna będzie zdecydowanie mniejsza i odroczona w czasie, co daje możliwość dysponowania środkami w dowolny sposób.

Nasz zespół pomoże Ci odwołać się od decyzji i zachować Twoje pieniądze.

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub zadzwoń, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.